KI Bylaws

Kiwanisloven – KI Bylaws

 

Kiwanis lovbestemmelser har to deler – selve loven (KI Bylaws) og forskrifter (Policies and Procedures).

KI Bylaws er ikke oversatt til norsk – bruk evt. oversetting på internett (Bing eller annet)

 

KI Bylaws effective Oct 1 2013 (2)

 

KI-policies-and-procedures