Klubblover

Standard klubblov – maler

Malene danner grunnlag for utarbeidelsen av den enkelte klubbs lov. Nye klubblover vil være effektiv fra 1. okt 2014.

Klubbene kan registrere sine lover direkte hos KI, eller anmode Lovkomiteen om bistand til dette.

 

Standard klubblov 2012-NO

 

Standard klubblov 2012-SV