Past guvernører

PAST GUVERNØRERS KOMITE  (Past Governors Committee)

Komiteen består av tidligere guvernører i District Norden (KIDN) som fortsatt er medlem av Kiwanis-organisasjonen, og som på forespørsel fra komiteens leder har takket «JA» til å være medlem.
X
Komiteen utformer selv sitt mandat, og velger selv sin leder. Valget foretas på et komitemøte i tilknytning til årsmøtet i District Norden.
Komiteen mottar ikke økonomisk støtte fra KIDN.

 

KOMITEMANDAT:

PAST GUVERNØRKOMITE – mandat 2018-19

MEDLEMMER (20)

Komiteens medlemmer for året 2018-2019 er:

Tove Fiksdal   (leder)

Eivind Sandnes
Hilde Meyer
Mona Hurtig
Arne Johan Sigstad
Ralph Castellan
Paul Mannes
Alf  B. Henriksen
Carl-Erik Thielemann
Kari Rasmussen
Erlend Sande
Steinar Johnsen
Paul Inge Paulsen
Per Bodahl
Tor Hveding
Grete Hvardal
Tor Tausvik
Lars-Gøran Svensson
Kåre Sørby
Oddvar Danbolt
Bjørn Vold
Terje Christensen

LISTA ER UNDER BEARBEIDING