Kommunikasjon

Hva er kommunikasjon?

 

Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon, kunnskap, følelser og meninger mellom personer.

Verbal kommunikasjon er det skrevne og det muntlige ordet. I organisasjoner og i privatlivet er vi avhengig av språklige uttrykksformer. Språket er et sentralt element ved menneskelig natur og atferd. I den verbale kommunikasjonen kan vi skille mellom toveis og enveiskommunikasjon.

Toveis kommunikasjon kan være en god måte å overføre et budskap på, spesielt i tvetydige saker av ikke rutinemessig karakter. dette tilveiebringer mye informasjon og gir mulighet for rask tilbakemelding mellom partene. En kan også være personlig dersom det er ønskelig eller påkrevd.

Enveiskommunikasjon kan også være svært effektiv med hensyn til at den når fram til mange på en og samme tid. Skriftlig kommunikasjonsmateriell anses for å være en god informasjonskanal selv om toveiskommunikasjon kan være en mer presis og foretrukken form. Enveiskommunikasjon kan passe godt ved kommunikasjon av budskap av rutinemessige karakter og overfor en større gruppe mottakere.

Kommunikasjon, og det å kommunisere, er altså redskapet for å overføre og utveksle informasjon – se denne .

District Norden har nå tatt i bruk de aller mest moderne metoder for kommunikasjon gjennom nettsider, sosiale medier og utstrakt bruk av internett og elektronisk post. Det er da enda viktigere at vi alle er fortrolig med disse midlene, tar dem i bruk og er flinke til å tilrettelegge informasjonen som kommuniseres.

Internett-telefon (Skype) kan med fordel tas i bruk for å øke effekten av informasjonen ytterligere (se om bruken av dette på Medlemssider – Håndbøker – Skype).

Metoder og midler er nærmere beskrevet i menypunktene her i dette menyområdet.