Brosjyrer

Brosjyrer for District Norden

Her presenteres det tilbud av brosjyrer som er ferdiglaget for bruk i distriktet, men enkelte er ikke lagervare. Brosjyrene er laget av firma Ide Trykk på Furnes, Hamar.

Her benyttes prinsippet om «trykking for behov» – det vil si at det ikke finnes noe lager av brosjyrene men at de blir trykket opp når noen har behov.
Denne metoden gjør at vi sparer penger ved at det er små eller ingen lagre der mye må kastes ved endringer. Det er også enkelt å tilpasse brosjyrene til brukerens behov og ønsker.

Klubbene betaler selv for brosjyrene ved mottak; faktura sendes fra leverandøren.

Brosjyrene kan bestilles hos Ide-Trykk på Furnes, Hamar; e-mail post@idetrykk.no eller gå inn på nettstedet https://idetrykk.no/ .  Det vil også evt. komme noen kostnader for layout-arbeid dersom endringer skal gjøres.

Ide Trykk bidrar også ved evt. utvikling av egne brosjyrer for klubben og ordner med trykking og levering. Klubben får tilsendt et tilbud på arbeidet og en korrektur når den er klar.

Se utbudet på menypunktene på dette området.