Lommeutgave

Her er en Kiwanisbrosjyre i lommeutgave

Kan evt. lastes ned og skrives ut hos klubben; her blir det to brosjyrer pr ark.

Brosjyren har 4-brett (8 sider)

 

Kiwanis liten s 1

 

Kiwanis liten s 2