Artikler på nett

Om kiwanisaktiviteter og annet nyttig stoff

Her vil det bli lagt ut enkeltvise artikler om interessante ting som skjer i Kiwanis og om ting som skjer utenfor med betydning for oss. Her kommer også komplette utgaver av artikler  nevnt i nyhetsbulletiner.


7. oktober 2020 – Godt samarbeid i Bamble:

Les mer her: Takk i Bamble