Profilering

Profilering er kommunikasjon

Profilering er en viktig del av kommunikasjon og innebærer å skape og opprettholde en identitet og omdømme av et foretak, organisasjon eller produkt. Det vil kunne ha en positiv innvirkning på interne relasjoner så vel som på relasjoner til potensielle medlemmer og andre forbindelser, i tillegg til foretakenes egne produkter.

Profilering går ut på å bli sett, å bli gjenkjent, og skape en positiv holdning når en blir gjenkjent. Hos oss gjelder det derfor å vise navnet og vårt merke (logo) så ofte som mulig. Vår logo bør derfor vises overalt hvor vi er – helt fra medlemsnåla på det enkelte medlem til å vise vårt varemerke (logoen) der vi opptrer i en eller annen sammenheng.

Profileringsartikler er det laget mange av og mange fås kjøpt hos Kiwanisbutikken (vår egen eller KIs). I tillegg er det laget en del andre artikler  så som Kiwanissjekken, Kiwanispinnen og Kiwaniskonvolutten – se egne lenker. Alle disse kan anskaffes fra vårt kontaktfirma eller fra webmaster – se Medlemssidene.