Grafisk profilering

Grafiske standarder

Logo_kiwanis_rund_gull_blåKiwanis er en organisasjon som berører folk og samfunn over hele verden. Det enorme omfanget av dette, koblet med tusenvis av Kiwanisklubber som arbeider for verdens barn, gjør det til en utfordring å presentere et felles Kiwanis bilde (image) og budskap. Et bidrag i dette arbeidet er å skape et felles grafisk uttrykk for Kiwanis som visuelt og følelsesmessig forteller omgivelsene hvem vi er, og hva vi arbeider for. Kiwanis International har derfor utarbeidet informasjon  – Kiwanis-Brand-Book (lenken nederst på siden) – som retningslinjer for å oppnå dette, og som vi alle, ved å følge, bidrar til å oppnå denne grafiske visjonen.
Bruken av maler er et ledd i dette. Våre maler følger i stort de regler som inngår i den  nevnte håndboken, både når det gjelder bruken av logoer, farger, skrifter og plassering.

BRUK AV GRAFISKE STANDARDER 

Vi bør i alle situasjoner, i forbindelse med presentasjonsmateriale og dokumenter m. m. sørge for at det grafiske uttrykket alltid er det samme. Alle maler bør bruke «riktige» skrifttyper (fonter) og farger (Kiwanisfargene – se nedenfor). De kan til passes alle behov ved å bruke teknikken for topp/bunntekst.
Vi bør i alle sammenhenger sørge for at navnet Kiwanis er med, og gjerne sammen med logoen. Dette gjelder både internt og eksternt. Når det passer bør også setningen «Kiwanis er en ………….. barn og unge» være med.
Ja til og med på konvolutter bør Kiwanisnavnet og logoen som et minimum være å finne. Dagens printere gjør dette enkelt.
_xx
KIWANIS LOGOER
PrintDet finnes bare ett sett med  godkjente Kiwanis logoer, og de bør alle bruke i alle sammenhenger. Se logoene under lenken «Logoer» i menyen.Alle varianter er beskrevet i håndboken «Brand Guide» – bruk lenken nederst.
Bildet viser hovedlogoen som bør brukes i 99 % av tilfellene. Den har en to-farget versjon og finnes i en-farget blå. svart og reverse. Se håndbok nederst på siden.
Vridd seglDer kan en også lese om bruken av selve seglet i reklame og på klær og salgsartikler.
Det bør brukes vridd 15 grader til høyre.

KIWANIS FONTER (skrifttyper)
Disse er Knockout, Avenir og Adobe Garamond; alternativt Haettenschweiler, Arial og Georgia – se håndboken.
Bare få av disse fontene finnes på våre maskiner og alternativene må derfor benyttes.
KIWANIS FARGER
Kiwanisfargene er Blått eller Gull(Pantone 295 og Gold; eller Pantone 872 (gold metallic). Blåfargen i malene er riktig blå. Når metallic ikke er tilgjengelig kan det brukes gul Pantone 4505 U eller 451 CV.
Lys blå er Pantone 291 Light Blue.
Finner du ikke disse fargene på din PC så kan de lages slik:
Blå Pantone 295:
– i Word klikk på skrift- eller fyllfarge
– velg «Flere farger» og legg inn følgende verdier (RGB):  Rød 0 – Grønn 57 – Blå 116/ Lys blå (RGB): Rød 154 – Grønn 202 – Blå235
Gold:
– Velg fargeverdiene: Rød 185 – Grønn 158 – Blå 118.
Som alltid er moralen at regler må brukes til hjelp og ikke som tvangstrøye.

De grafiske standarder finner du detaljert beskrevet i dette dokumentet:

kiwanis-brand-book

Merk: Boken er oppdatert februar 2016 og beskriver mye nytt når det gjelder logoer, farger og typografi.