Memberform

DEN GAMLE «MEMBERFORMBLANKETTEN» ER IKKE LENGER I BRUK

 

Ved endring av medlemsopplysninger skal det sendes en mail til medlemsreg@kiwanis.no hvor alle aktuelle endringsopplysninger opplyses (gjerne med medlemmets KI-nummer).

Ved innmelding av nye medlemmer skal mailen inneholde følgende opplysninger:

NAVN, ADRESSE, TLF, MAILADRESSE, FØDSELSÅR/DATO, OG GJERNE KLUBBENS KI-NUMMER.