Klubbanalyse

Klubbanalyse er et godt middel i arbeidet med Klubbutvikling og bør gjøres i klubbene fra tid til annen – men ikke for ofte.

I mangel av oppdatert klubbanalyseskjema er det her lagt ut en enkel klubbanalyse (Excel-format), benyttet med hell av flere i tidligere tider. Ved behov kan det legges til spørsmål eller foretas justeringer. (Ekstra linjer innen kapitlene legges til ved å merke ønsket linje, høyreklikke og velg Legg til o. s. v.)

Klubbanalyse skjema

Det ca. 30 minutter å fylle ut dette skjemaet på en god måte. Besvarelsene bør være anonyme.

VIKTIG! Det er viktig å sammenstille resultatene og presentere dem for medlemmene på et klubbmøte. Resultatene bør også følges opp med analyser og eventuelle tiltak i klubbens arbeidsplaner.

For å opprettholde gode holdninger til bruken av klubbanalyse bør medlemmene få se resultatene og være med på å drøfte hva de skal brukes til.