Dokumentmaler

Maler for enkle interne dokumenter og notater

Selv på de enkleste, interne dokumenter bør Kiwanismerket/logoen tas med. Her vises ett eksempel på hvordan det kan gjøres.

 

Mal dokumentheading

 

Skal det lages en enkel melding eller overbringes informasjon av forskjellig art er malen for NOTAT hendig, og den sikrer at selve emnet, samt adressat, avsender og tidsangivelse kommer klart og tydelig med. Det forenkler ofte saksgangen og forståelsen av budskapet. Her er laget et eksempel på oppsett av et notat.

 

Mal for Notat