Årsrapport klubb

Rapporten lages i ren prosa

 

Denne bør inneholde klubbstyrets årsberetning og regnskap/regnskapsoversikt.

Følgende punkter bør som et minimum være med:

  • klubbnavn og rapporteringsår
  • organiseringen; styret, medlemmene og styremøter
  • den sosiale virksomheten; møter og sosiale tilstelninger
  • den humanitære virksomheten; donasjoner, humanitært arbeid
  • aktiviteter for klubbutvikling
  • datering og underskrift av president og sekretær.

 

Rapporten er en intern sak for klubben, og klubben er i alle henseende direkte selvstendig ansvarlig.