Valgrapport

For rapportering av valgresultater i klubbene

Om innsending – se Håndboken for Tillitsvalgte – kapittel 8. Rapportering.

 

Om valg og rapportering – se også skjemaet.

 

Skjema klubbvalg