Bruksanvisning

KIDNs medlemsregister (tidligere matrikkel) er utformet i samsvar med gjeldende Personopplysningslov -se Lovdata.

Databehandleravtale er inngått mellom KIDN og alle klubbene i Kiwanis Norden – se evt. lenken Personvern i bunnmenyen.

Klubbene har laget sin egen Personvernerklæring og er ansvarlige for at personopplysninger behandles og brukes i samsvar med denne.

Gjennom Databehandleravtalen er det fastsatt hvilke personopplysninger som kan  benyttes på elektroniske medier. Dette er nedlagt i Medlemsregisterets kolonner.

På denne bakgrunn er det viktig at det bare er godkjente opplysninger som rapporteres videre og brukes på nett og sosial medier.

Ovennevnte lover og regler gjelder kun bruk og lagring på nettbaserte medier. Således er det intet til hinder for at klubben kan samle inn og lagre flere personopplysninger om sine medlemmer ved behov. Disse må da lagres manuelt, på papir eller på elektroniske lagringsmedia (egen pc, minnepinne, løs harddisk m. m. som ikke er koblet til åpne nett

Komplette medlemslister bør ikke legges ut på åpne sider, men settes på lukkede medlemsider.


Private e-postadresser bør ikke settes opp på åpne sider unntatt i helt spesielle tilfeller og da etter avtale med vedkommende. Bruk KIDNs e-postsystem i størst mulig grad.