Organisasjonen

Denne delen for 2015 – 2016 er justert, oppdelt og forenklet – se egne underlenker.

Oversiktene over Jubileer og konventer finnes under «Om Kiwanis».

Del I Organisasjonen 14-15

Del I Organisasjonen 13-14

Del I Organisasjonen 12-13