Medlemsregister

KLUBB- OG MEDLEMSLISTER – MEDLEMSREGISTER:

Alfabetisk oversikt over klubber og deres  medlemmer. Oppdateres kontinuerlig; endringer med rød skrift.

Medlemslister 19 – 20

– oppdatert 8. jan 2020.

Se klubbstatistikk for antallet i klubber her: Antall i klubber – se også lenken Membership.
Alle typer medlemsendringer sendes til Medlemsansvarlig som e-post.

Alle medlemsendringsopplysninger skal sendes på mail direkte til medlemsreg@kiwanis.no

Ved endringer i medlemsopplysninger (adresse, tlf, mailadresse o.l.): Skriv medlemmets navn og internasjonale medlemsnummer (se Medlemsregisteret), samt aktuelle endringer.

Ved utmelding: Skriv medlemmets navn og internasjonale medlemsnummer (og gjerne årsak til utmeldingen).

Ved nytt medlem: Skriv medlemmets navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsår/dato og klubbens internasjonale klubbnummer, se Medlemsregisteret.

Medlemsregisteret ajourholdes av Webmaster, på grunnlag av data fra Medlemsregisteransvarlig.

Husk at innrapportering av personopplysninger til Medlemsregisteransvarlig skal skje i h t Databehandleravtalen og klubbens personvernerklæring og bare inneholde opplysninger som er fastsatt der. Se lenken Personvern nederst på siden.

PS: FOR TIDLIGERE ÅR – SE MENYEN «ARKIV».