Kiwanis International

Historien om Kiwanis

Kiwanis ble startet som en organisasjon i Detroit, Michigan, forpliktet til egeninteresse, men utviklet seg snart, gjennom argumenter og debatter, til en organisasjon med formålet å hjelpe andre, som vi fortsatt gjør i dag.

De første klubbene ble organisert for å fremme utveksling av forretninger og forretningsideer blant medlemmene. Imidlertid begynte medlemmene å dele ut julekurver til de fattige. Det oppsto raskt en livlig og intens debatt mellom de som støttet service til lokalsamfunnet og de som var mest opptatt av det forretningsmessige samarbeidet. De som talte varmt om den humanitære ideen vant debatten i 1919.
_

  • Kiwanis ble grunnlagt i Detroit, Michigan, 21 januar 1915.
  • I de første årene fokuserte Kiwanisklubbene  på forretningssamarbeidet, men allerede da støttet medlemmene de fattiges behov.
  • I 1919 var fokus endret fra forretninger til service.
  • Kiwanis ble en internasjonal organisasjon i 1916 gjennom organiseringen av Kiwanis Club Hamilton, Ontario, Canada.
  • Medlemskap i Kiwanis var begrenset til USA og CAnada inntil 1962 da en global ekspansjon ble vedtatt.
  • Inntil 1987 var Kiwanis en organisasjon bare for menn. Imidlertid, etter årelange diskusjoner og økende oppslutning, ble kvinnelig medlemskap vedtatt med overveldende støtte.
  • Kiwanis feirer 100 år i 2015.

 

Du kan lese en lengre versjon, på norsk om, Kiwanis her:

Kiwanis historie lang

 

Den komplette historien finnes på Kiwanis Internationals nettsider; bruk lenken nedenunder:

Kiwanis komplette historie – på engelsk