Kiwanisfamilien

Kiwanisfamilien består av en rekke klubbtyper for voksne og for barn og ungdom, samt en del såkalte opplæringsprogrammer -SLP – Service Leadership Programs.

I vårt distrikt finnes det bare ordinære Kiwanisklubber – for voksne.

Hele Kiwanisfamilien er kort beskrevet i de to lenkene nedenunder:

Kiwanis facts     

Her beskrives de tre gruppene ganske kort.

Kiwanis statistics

Her er det en tallmessig oversikt over hele Kiwanisfamilien. Benytt lenken på siden til å se mer detaljer om den enkelt type.

 

Mer om klubber og programmer: https://www.kiwanis.org/kiwanisone/youth-students-special-programs#.U148ZLSKCkU

 

Detaljer om de enkelte finnes på denne siden: https://www.kiwanis.org/kiwanis/clubs-for-every-age#.U149RbSKCkU

Her er det også lenker til de enkeltes nettsider.