Kvinner i Kiwanis

Slik kom kvinnene med i Kiwanis

På det internasjonale konventet i Washington DC i 1987, ble det gjort et historisk vedtak da det ble vedtatt en foreslått endring av vedtektene som gjorde det mulig for klubber i USA å åpne for medlemskap uten hensyn til kjønn. Justeringen besto i å tillate klubber over hele verden til å gjøre dette.

Da den første klubben i Detroit, Michigan, ble chartret 21. januar 1915 var ikke spørsmålet om kjønn aktuelt overhodet. Kiwanisklubber var pr tradisjon for herrer. I 1921 ble det til og med satt inn at medlemskapet kun var for menn.

Fra 1970 ble det så fremmet forslag nesten på hvert eneste konvent om å endre loven slik at kvinner kunne bli medlemmer i Kiwanis, med påfølgende diskusjon for og imot. Et forsøk på å ”få en fot i dørsprekken” ble gjort i 1976 på konventet i San Diego ved å foreslå ”æresmedlemskap” for kvinner.

Etter som tiden nå gikk vet man at flere klubber tillot kvinnelige medlemmer, på tross av lovbestemmelsene. Slike klubber fikk raskt en melding om at de hadde 60 dager på å komme i takt med loven; hvis ikke ville charteret bli trukket inn. Styret fulgte nøye med utviklingen og var raskt ute med advarsel til de som ikke føyde seg.

På internasjonalt nivå fortsatte fremsendelsen av forslag om at kvinnelig medlemskap skulle lovfestet, uten at de fikk det nødvendige 2/3 flertall.

I august 1985 erklærte advokaten Marcia Baer (American Civil Liberties Union) i en TV-sending at Kiwanis Club Ridgewood, New Jersey, ville stevne Kiwanis for retten med bakgrunn i loven som bestemte at Kiwanis var for ”men only”. For å komme dette i forkjøpet ba Kiwanis sine advokater om å få en domstol i New Jersey til å reise sak mot Ridgewoodklubben for å forby den å kalle seg Kiwanisklubb, siden den ikke fulgte lovens bestemmelser. Det ble sågar bedt om at retten skulle erklære at KI hadde rett til å kontrollere bruken av Kiwanisnavnet og de registrerte logoer, og derigjennom forby Ridgewood-klubben å bruke disse etter 25. september. Det hører med til historien at ikke lenge etter at Kiwanis hadde problemer, så fikk Rotary de samme problemene innen sin organisasjon.

Disse prosessene kostet selvsagt mye, ikke bare i penger, men også i pine, uro og uvennskap. Styret innså nok også at en kommende, kostbar rettssak nok ikke hadde store sjanser til å gi dem medhold i det nye likestillingssamfunnet.

Da konventet i Washington, DC sto for døren hadde mer enn 50 klubber åpenlyst tillatt kvinnelig medlemskap Gjennom den positive holdningen hos årsmøtedelegatene 7. juli i 1987 løste problemet seg selv da både styret og Ridgewood-klubben kunne tilbakekalle alle rettsanmodninger. Kiwanisklubber kunne meddele alle kvinnelig medlemmer som før hadde fått illegalt medlemskap, at de var å anse seg som rettmessige og lovlige medlemmer av sine klubber.

Effekten av vedtaket i Washington så man umiddelbart, gjennom at medlemstallet økte med mer enn 3000 kvinner i de første seks månedene. Trenden var åpenbar; antallet kvinnelige medlemmer doblet seg innen neste års konvent, og økningen bare fortsatte utover i 1989-99, og videre utover for den saks skyld.

 

 

Vårt distrikt har, siden 1987, hatt fem kvinnelige guvernører av totalt 26.

 

Sinawik

Mange ektefeller til Kiwanismedlemmer var interessert i sine menns aktiviteter i Kiwanis, og det ble startet mange damegrupper som støttet klubbene. De snudde på ordet og kalte det Sinawik-klubber. En slik klubb ble også startet i Skien i 1973. I 1984/85 ble det en åpning for kvinner i organisasjonen, dog uten stemmerett, men de var velkomne på konventer. Skiensdamene organiserte seg da som klubben Kiwanianne-Skien med president, sekretær og kasserer, og de betalte en mindre kontingent til Kiwanis. Dette varte i tre år.

Da fullverdig kvinnelig medlemskap ble tillatt i 1987, søkte de om fullt medlemskap. Mye av papirarbeidet var gjort med Kiwanianneklubben. Guvernøren i Norden, Vegar Bjøranger tok med seg søknaden til USA og returnerte med full godkjennelse for Kiwanis Club Skien-Nora datert 23. oktober 1987.  Charterfest ble holdt 15. januar 1988.

Distriktsguvernør Vegar Bjøranger overrekker Charteret til president Erna Follaug. Fanen tilhører fadderklubben KC Skien.

 

KC Skien-Nora var den første rene kvinneklubben i Europa og den andre i verden. Klubben har hatt et rikt liv og er fortsatt i full vigør.

Året etter ble Kiwanis Club Byrgin (i Bærum) organisert. Siden kom det flere kvinneklubber ganske raskt. Etter hvert er det kommet en del blandete klubber. Det er vesentlig herreklubber som har fått med seg kvinner.

Kvinnene har vært og er et verdifullt tilskudd til organisasjonen og til samfunnsaktivitetene.

Distrikt Norden har i dag bare åpne klubber (Norge) (2021) xx%  kvinner  Globalt har Kiwanis 26% kvinner. Den gamle inndelingen i adskilte klubber for kvinner og menn er dermed historie.