Hva gjør Kiwanis

Vårt løfte er «Barn først og fremst».

 

Kiwanis konsentrerer sin innsats på områder i lokalsamfunnet der stat og kommune av ulike grunner ikke kan gi den nødvendige menneskelige og økonomiske støtte.

Kiwanis prioriterer sin innsats slik:

_

  • KIWANIS gir støtte og hjelp til barn og unge, samt funksjonshemmede

  • KIWANIS samarbeider med og assisterer eldre som er alene eller ved syke/aldershjem

  • KIWANIS hjelper spesielt trengende grupper, nasjonalt og internasjonalt

  • KIWANIS oppmuntrer til internasjonal forståelse og samarbeid.

 

I korthet, Kiwanis arbeider for at de vi søker å hjelpe, skal få det bedre

og i størst mulig grad ha en meningsfylt tilværelse

 

Les mer om hva Kiwanis gjør og hvilken effekt det har: https://www.kiwanis.org/kiwanis/about-kiwanis/ourimpact#.U1ET-7SKB3A