Kiwanis fakta

På disse sidene vises en totaloversikt over Kiwanis og Kiwanisfamilien.

Den ajourholdes av Kiwanis International.

Medlemmer i District Norden kan se interne oversikter og statistikk på medlemssidene (For Medlemmene).

Just the facts, eller Kiwanis Factsheet, kan leses her (engelsk tekst): Kiwanis fakta