KIs ledelse

Kiwanis International har sitt hovedkvarter i Indianapolis, USA

 

Kiwanis HovedkvarterHer er en videotur i hovedkvarteret: https://www.youtube.com/watch?v=S5_a24Ormek

Organisasjonen ledes av en president, valgt for ett år av årsforsamlingen, og et styre (the Board of Trustees) på til sammen 20 personer.  I tillegg til presidentskapet og en kasserer er det her 15 styremedlemmer.

Staben i hovedkvarteret består av ca. 120 personer, ledet av en Administrerende direktør (Executive Director).

Årsforsamlingen har møte en gang i året under KIs årlige konvent – Verdenskonventet. Arrangementssted skifter for hvert år.

Bruk denne lenken til å bli kjent med de enkelte personer: KIs ledelse