Europaføderasjonen

Kiwanis International European Federation – Europaføderasjonen – er en av Kiwanis’ regioner og er organisert som vist på dette diagrammet:

 

KIEF orgtablå

 

Kiwanisklubbene i Europa er medlemmer av den europeiske føderasjonen (KI-EF). Den har sitt hovedkvarter i Gent i Belgia.

Føderasjonens ansvar og oppgaver er nedlagt i en egen lov («KIEF Bylaws» og egne «Policies and Procedures») – les mer på www.kiwanis.eu .

Guvernørene for de europeiske distrikter inngår i KIEFs styre og deltar jevnlig i møter der.

KIEF holder årlig sitt Konvent – Europakonventet – se deres nettsider.

Les om KIEFs struktur her – KIEF Structure