Kiwanis International

Her vises organisasjonstablået for Kiwanis International:

 

KI Orgtablå

Organisasjonens ansvar, plikter og oppgaver samt arbeidsrutiner er nedlagt i en egen lov (KI Bylaws og i et dokument «Policies and Procedures»)

Les mer på KIs nettsider www.kiwanis.org og

https://www.kiwanis.org/kiwanisone/resources#.U10NsLSKDoo