Klubb/Divisjon

Organisasjonstablåer for klubb og divisjon

Her vises prinsipporganiseringen av en Kiwanisklubb i h. t. den nye klubbloven Orgtablå for klubb

Distriktet er, geografisk, inndelt i divisjoner. Divisjonen er et samarbeidsorgan for klubbene og ledes av en viseguvernør. Orgtablå for divisjon