Presseklipp

Her finner du oppslag om Kiwanis i pressen

 

Eikerbladet april 2016 – Om Øvre og Nedre Eiker

Artikkel om Nedre Eiker – forut for jubileet 40 år

Eikerbladet om Øvre Eiker

 

Østlandets Blad – Pølsefest i Follo 27. mai 2015

I 36 år har Kiwanisklubbene Nordby, Ski og Ås deltatt i pølsefest for funksjonshemmede.

Les om årets fest her: Pølsefest i Follo 27 mai 2015

 

Medaljedryss i Fredrikstad 11. nov 2014

Kamerataften 11. november 2014 – 24 medlemmer tilstede. Utover disse hadde flere tatt med følge og i tillegg til disse kom viseguvernør Olav Haugen og påtroppende viseguvernør Sverre Bakke.

Denne kvelden var kommet for å hedre 6 hederspersoner innen klubben med Øienmedaljen som er den høyeste hedersbevisning i District Norden. Ble første gang delt ut til Ivar Øien, Oslo som første guvernør i District Norden. Øyenmedaljen er laget av Kirsten Øien, kona til Ivar Øien.

De som mottok Øienmedaljen var :

Malvin Kalhagen – medlem i 45 år
Finn Frost – medlem i 39 år
Erling Amundsen – medlem i 38 år
Arne Jørgen Mentzen – medlem i 40 år
Øivind Johansen – medlem i 30 år
Gunnar Borge – medlem i 6-7 år

Alle disse har hatt enten presidentverv, ledere i komiteer eller på annen måte gjort store ting for klubben. Disse som har fått prisen har fått et diplom, en Øienmedalje og en nål hver.
Hver fikk fortelle litt om hva som har betydd mest for dem i Kiwanis. Noe som alle fortalte var kameratskapet i klubben og at de får mye igjen ved å hjelpe barn og unge i en vanskelig situasjon. Andre trakk fram klubbmøtene og takhøyden det var i klubben. Og alle er enige om å hjelpe gir veldig mye tilbake. Tilbakemeldingene er også noe som er nevnt. Alt dette gir inspirasjon til å fortsette.

Her er lenker til et bilde samt en artikkel i Fredrikstad blad:

Fredrikstad_blad_4_des_2014

Øienmedaljen deles ut 


Bergens Tidende 20. september 2014

«Rakrygget» er en en meget sterk historie som er svært leseverdig for alle og som viser at «Vil vi, så kan vi».

Ikke direkte om Kiwanis, men bruk av Kiwanisdukken er nevnt i artikkelen.

Også et flott vitnesbyrd om omsorg, det å bry seg og om og hjelpe de som trenger det; i tråd med de beste Kiwanisprinsipper.

Se vår Facebookside – klikk her

 

Østlandsposten 28. juli 2014:

Om milliongave til Gurvika for bygging av to hytter.

Million til Gurvika 

 

Laagendalsposten 12. juli 2014:

Der kan vi lese om «Ny Kiwanis Club» og det fortelles om at det blir offisiell organisering av ny Kiwanis Club på Kongs­berg 23. august.

Navnet blir Kiwanis Club Kongsberg og Numedal, i tillegg startes en Kiwanis Ju­nior Club som den aller før­ste i Norden, Kiwa­nis Junior Club Kongsberg og Numedal.

Gu­vernør for Kiwanis Inter­national District Norden Mona Hurtig har tilsagt sitt nærvær. Ordførerne i Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal er invitert, men de har ikke svart ennå.
Under arrangementet skal det loddes ut et Kongsbergmaleri til inntekt for det arbeidet som skal igang­settes for å hjelpe barn og ungdom som lever under vanskelige kår i Kongsberg og Numedal.

Publisert 23. juli
Webmaster