Profilering

Hvordan skape identitet og omdømme

Profilering, det å skape og opprettholde en identitet og omdømme av et foretak, organisasjon osv. Det vil kunne ha en positiv innvirkning på interne relasjoner så vel som på relasjoner til mennesker og andre forbindelser i tillegg til det vi leverer/gjør. Profilering bidrar til å skape vår organisasjon identitet og image og gjøre den gjenkjennelig som et attraktivt alternativ. Kommunikasjon kan også benyttes til å vedlikeholde vårt omdømme og relasjoner til mennesker og samfunn.

Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en organisasjon som vår gjennom helhetlig grafisk design, det vil si gjennom bilder og tekst som har en felles visuell utforming. Produktet av dette arbeidet kalles en grafisk profil, og omfatter bruken av logoer og merker, farger og skrift på websider og trykksaker (visittkort, brosjyrer, annonser, plakater og annet), profilerings- og reklameartikler, skilt, uniformer, bildekor og liknende.

Profilering kommer av ordet profil. En profil er noe som utmerker seg på en karakteristisk måte med særtrekk og egenart. Behovet for profilering kommer når for eksempel en organisasjon ønsker å markere seg overfor medlemmer, og vil framstå tydelig og gjenkjennelig, enhetlig og velorganisert. En grafisk profil kan også styrke organisasjonskulturen og medlemmenes opplevelse av enhet. Nye profiler kan dessuten gi signaler om generell fornyelse og nye mål for virksomheten.

Kiwanis grafiske uttrykk fastsettes og beskrives hos oss sentralt av Kiwanis International. Det er en nøyaktig oppskrift eller et sett med retningslinjer for Kiwanis visuelle framtoning.

Kiwanis grafiske uttrykk og midler for profilering er nærmere beskrevet i undermenyene til dette menypunktet.