Grafisk uttrykk

Grafisk uttrykk for Kiwanis.

Kiwanis er en organisasjon som berører folk og samfunn over hele verden. Det enorme omfanget av dette, koblet med tusenvis av Kiwanisklubber som arbeider for verdens barn, gjør det til en utfordring å presentere et felles Kiwanis bilde (image) og budskap. Et velkjent grafisk uttrykk bidrar til at når andre ser vårt varemerke så forbinder de det øyeblikkelig med Kiwanis gode tradisjoner og omdømme.
Et bidrag i dette arbeidet er å skape et felles grafisk uttrykk for Kiwanis som visuelt og følelsesmessig forteller omgivelsene hvem vi er, og hva vi arbeider for og hva vi gjør.

Kiwanis varemerke, eller  «the Kiwanis look» om man vil, omfatter:

  • logo
  • farger
  • skrifttyper (skriftsnitt)
  • grafisk utseende.

 

Det grafiske uttrykket er detaljert beskrevet i – «Kiwanis_brand_guide« – og under «Kommunikasjon» på vårer åpne sider. Her er bare de rent tekniske sider tatt med.

X

BRUK AV GRAFISKE STANDARDER
Vi bør i alle situasjoner, i forbindelse med presentasjonsmateriale og dokumenter m. m. sørge for at det grafiske uttrykket alltid er det samme. Alle maler bør bruke «riktige» skrifttyper (fonter) og farger (Kiwanisfargene – se nedenfor). De kan til passes alle behov ved å bruke teknikken for topp/bunntekst.
Vi bør i alle sammenhenger sørge for at navnet Kiwanis er med, og gjerne sammen med logoen. Dette gjelder både internt og eksternt.

Når det passer bør også setningen «Kiwanis er en ………….. barn og unge» være med.
Ja til og med på konvolutter bør Kiwanisnavnet og logoen som et minimum være å finne. Dagens printere gjør dette enkelt.

_xx
KIWANIS LOGOER
Det finnes bare ett sett med  godkjente Kiwanis logoer, og de bør alle bruke i alle sammenhenger. Se logoene under lenken «Logoer» i menyen.
Alle varianter er beskrevet i håndboken «Brand Guide» – bruk lenken nederst.

 

KIWANIS FONTER (skrifttyper)
Det bør tilstrebes å bruke de valgte fontene (skrifttypene) for Kiwanis, selv om dette ikke er noe rigorøst påbud. Skrifttypene er imidlertid en integrert del av det grafiske uttrykket.

 

De anbefalte skrifttypene er:  Myriad Web Pro og Garamond Premier Pro; alternativt Verdana og Palatino.
Som alternativ kan Calibri, Arial og Times New Roman benyttes for vanlig tekst.

 

Våre maler bruker disse fontene. Størrelsen av tegn og bokstaver kan tilpasses behovet. De fleste PCer har i dag noen av disse fontene innlagt.

 

KIWANIS FARGER

Kiwanisfargene er Blått og Gull (Pantone 295 og Gold; eller Pantone 872 (metallic).

Blåfargen i malene er riktig blå. Når metallic ikke er tilgjengelig kan brukes gul Pantone 4505 U eller 451 CV.

 

Finner du kke disse fargene på din PC så kan de lages slik:

Blå Pantone 295:
– I Word klikk på skrift- eller fyllfarge
– Velg «Flere farger» og legg inn følgende verdier: Rød O – Grønn 47 – Blå 95.

Gold:
– Velg fargeverdiene: Rød 185 – Grønn 158 – Blå 118.

 

Og så er det som over alt ellers – det er lov å lage avarter og variasjon, poenget er å la hovedfarger og skrifter være dominerende i uttrykket. Håndboken viser her til diverse paletter og tips om bruken. Det skulle gi varianter nok for de fleste.

Men det er tillatt å lage variasjoner når situasjonen tilsier det!

 

 

De grafiske standarder finner du detaljert beskrevet i dette dokumentet:

https://www.kiwanis.org/kiwanisone/promote-your-club/kiwanis-brand-style-guides#.UsaqSZiA3b0