Logoer

Kiwanis logoer

Når du bruker logoer ofte og riktig bidrar du til å gjøre Kiwanis gjenkjennbar i lokalsamfunnet. Logoer er et av de tre hovedelementene i Kiwanis varemerke. Se lenkene nederst på siden.

Gjeldende logoer består av seglet (Kiwanismerket) og ordet Kiwanis. De kan i enkelte tilfelle kombineres med tekst, eks. vis. klubbnavn eller adresserlinjer.

 

Logoen har tre varianter:

  • Logo_kiwanis_horisontal_gull_blå  horisontal; den bør være den mest brukte ved alle anledninger

 

  • Vertikal   vertikal; er til bruk på bannere, bokmerker,  på skjorteermer o. l. Kan være snudd.

 

  • KI_logo_center_2PMS   midtstilt; bør brukes sjelden, evt. på pins eller når det ikke er plass til de to andre.

 

Alle variantene kan brukes i 4 fargevarianter;

  • blå og gull
  • blå
  • svart
  • reversert

Variasjoner;

  •    logoene kan kombineres med organisasjonsnavn; under hele logoen eller kun under navnet KiwanisRingerike_logo_Gold+Blue_RGB

 

  •  klubbnavn kan eks. vis settes inn i en bue over Kiwanisseglet Logo Ringerike copy

 

  • seglet og Kiwanisnavnet kan brukes hver for seg.

 

Her er KIs håndbok for varemerke og logoer:   Kiwanis_brand_guide_April_2013

Dette dokumentet viser eksempler på alle typer og formater, og herfra bør ønskede versjoner lastes ned: Alle Kiwanis logoer