Prosjekter

Oversikt over våre fellesprosjekter

Masse barnUnder denne menyen omtales kort våre aktiviteter, prosjekter og prosjektliknende tiltak. Medlemmer kan les mer om disse ved å logge seg inn på menyen «Medlemssider».

Vårt strategidokument beskriver det prinsipp som følges for prosjektansvar. Ansvaret for humanitære prosjekter bør ligge i en klubb. Nasjonale prosjekter, initiert fra lokalt og/eller regionalt nivå, kan også ledes og gjennomføres av distriktets egne komiteer eller prosjektorganisasjoner.

Her omtales også prosjekter på landsomfattende og global basis, drevet av Kiwanis International eller Kiwanis International – European Federation. Her kan du altså orientere deg om hva Kiwanis gjør.

Les om prosjekter og arbeidet med disse i menypunktene under denne menyen.

Kiwanisdukken

KiwanisdukkenDette KIDNs signaturprosjekt. Et prosjekt som har levd lenge og som stadig er like aktuelt. Dette er en terapidukke som kiwanisklubbene får produsert/produserer og leverer ut gratis til sykehus, legekontorer, ambulansetjenester o s v.

Det er nylig laget ny brosjyre for Kiwanisdukken og det arbeides med et produktark. Ved henvendelse til Kommunikasjonskomiteen kan plakater og diverse oppslag bestilles.

Les mer under lenken – Kiwanisdukken.

Burn Camp

Burn Camp copyKiwanis er hovedsponsor for sommerleirer for brannskadde barn/ungdom. Leirene arrangeres forskjellige steder fra år til annet, og finner vanligvis sted i slutten av juni.  Årets leir blir den 18.de i rekken.

Det er inngått en skriftlig avtale mellom Kiwanis og Burn Camp. Les mer under egen lenke.

Mental Helse Ungdom

MHU logohar helt siden 2008 arrangert sommerleirer for ungdom med psykiske problemer, og Kiwanis har vært en av sponsorene gjennom en samarbeidsavtale.
Det planlegges med en leir også i juli 2019 på Bjerkely Folkehøyskole i Åsnes, Hedmark. Les mer her

Kiwanis skaffer midler til leirene i h t samarbeidsavtalen. Det er å håpe at det blir en fin leir også i 2019.

 

Kiwanismodellen

17er et prosjekt som tar sikte på å forhindre at barn og ungdom blir ekskludert fra gode, sosiale oppvekstmiljøer grunnet familienes levevilkår.

De enkelte klubber igangsetter, organiserer og driver egne prosjekter, mens distriktet kan bistå med råd, informasjon, kommunikasjon og PR, samt økonomisk bistand der det oppstår behov.
For mer informasjon – se eget menypunkt – Kiwanismodellen.