Distriktsprosjekter

Liste over Distriktsprosjekter

Vårt strategidokument beskriver det prinsipp som følges for prosjektansvar:

» Ansvaret for humanitære prosjekter bør ligge i en klubb. Nasjonale prosjekter, initiert fra lokalt og/eller regionalt nivå, kan også ledes og gjennomføres av distriktets egne komiteer eller prosjektorganisasjoner.»

For tiden har District Norden 4 fellesprosjekter:

  • Kiwanisdukken
  • Kiwanismodellen
  • Burn Camp
  • Mental Helse Ungdoms sommerleirer

Les om alle disse prosjektene på menypunktene på denne siden.

Se en kort, samlet presentasjon av alle her: klikk her