Signaturprosjektet

Kiwanisdukken er utpekt som Kiwanis Nordens signaturprosjekt.

Gjennom intens promotering av Kiwanisdukken ønsker Kiwanis på denne  måten å bygge og forsterke en egen identitet.

Målet med Kiwanisdukken som signaturprosjekt er at Kiwanislogoen skal identifiseres med Kiwanisdukken og at Kiwanisdukken skal identifiseres med Kiwanislogoen. En lang rekke tiltak vil bli igangsatt for å promotere Kiwanisdukken og vår logo. Klubbene vil spille en viktig rolle her, men promoteringen vil også skje via nettsteder og sosiale medier. Det planlegges også en egen felles Kiwanisdukkedag.

Les om Kiwanisdukken her: Kiwanisdukken

Vedtaket om å opprette Kiwanisdukken som signaturprosjekt ble gjort av Distriktsstyret på møte nr 3, 2017 – 2018, 5. mai 2018.

Stikkord for opplegget vil være:

  • Gjøre Kiwanislogoen (K) positivt knyttet til Kiwanisdukken.
  • Kjøpe inn 5.000 pins som viser Kiwanisdukken + logo.
  • Trykke opp Kiwanisdukkebrosjyren + en pinsalgsinfo som klubbene kan bruke.

Se bilder i dette bildegalleriet: Kiwanisdukken i bilder (under arbeid)