Kiwanismodellen P

Kiwanis bekjemper barnefattigdom

Kiwanismodellen er en fellesbetegnelse på lokale prosjekter som har som hovedmål å bekjempe barnefattigdom, og å utviske forskjellene som gjelder barns, og unges, mulighet for sosial aktivitet, der familien av ulike årsaker ikke har mulighet til å gi barna et tilbud som andre barn og familier tar som en selvfølge.

17Kiwanismodellen er et prosjekt som tar sikte på å forhindre at barn og ungdom blir ekskludert fra gode, sosiale oppvekstmiljøer grunnet familienes levevilkår.

De enkelte klubber igangssetter, organiserer og driver egne prosjekter, mens distriktet kan bistå med råd, informasjon, kommunikasjon og PR, samt økonomisk bistand der det oppstår behov.

Søknad om hjelp og støtte sendes Kiwanisklubber eller gjennom det kommunale nettverket.

 

Ta gjerne kontakt med humanitar@kiwanis.no