Humanitære

Klikk på et av temaene for å se lister over aktiviteter

Kiwanisdukken er en terapidukke som deles gratis ut til barn på sykehus. (Evt lenke til reglene).
Kristiane med Kiwanisdukken web

Delproduserer og leverer dukker – Sandefjord Hvalen og flere klubber.
Produserer og leverer til andre klubber – (klubber kommer)
Leverer til sykehus, legekontorer, helsestasjoner, ambulansetjenesten – Elverum og mange andre klubber


Aksjon «Barn i Bærum»  – KC Byrgin

Barnas Kiwanisdag – lokal festival – KC Oslo Holmlia

Barnas Kiwanisdag – lokal skøytedag – KC Oslo Holmlia

Barnas Kiwanisdag – aktiviteter på en gård – Oslo St. Hallvard

Barnas Dag – aktiviteter/underholdning – KC Sandefjord og Sandefjord Hvalen

Helsesøstersamarbeid – KC Larvik Bøken

Torshovkorpset – Oslo
Konsert i Oslo Domkirke/HMK-Gardemusikken – Oslo
Handicapridning – Oslo
Funksjonshemmede og seiling – Oslo
Veksthuset ved Gaustad sykehus – Oslo
Dansegalla for funksjonshemmede – Ringerike
Busserullgjengen – Ringerike
Bjerkelystiftelsen – Ringerike
Vakter – Tønsberg funksjonshemmedes idettslag – Tønsberg Blanca
Kjører funksjonshemmede til/fra aktiviteter «Vårat gjeng» – Karlskoga
Deltakelse ved Røde Kors sommerleier m/stand og pølsesalg på Våk skole v/julegrantenning – Våler
Støtte – Elverum Fotball Unified – Elverum
Egen fotballcup for Unifiedlag – Kiwanis Cup – KC Elverum
Konserter med unge talenter klassisk musikk – KC Elverum
Diverse arrangementer som klubbene har:
KiwanisCup ishockey – KC Oslo St. Hallvard
Underholdning/bevertning på Omsorgssenter og aldershjem – KC Olso St. Hallvard
Familiedag Nesparken i Moss – KC Moss
Høst /julefest funksjonshemmede – KC Skedsmo
Underholdning/bevertning på Borne Aktivitetssenter – KC Holmestrand – holmestrand@kiwanis.no
St.Hans-feiring Breivoll/Kroerfesten – KC Ski og Ås
Romjulsunderholdning på Hels/Sosialsenter – KC Våler
Underholdningsaktiviteter funksjonshemmede/eldre – KC Skien
Underholdning/servering på sykehjem – KC Sarpsborg
Bråta Bo-Aktivitetssenter + Dansegalla + Frisco Band – KC Nedre Eiker
Fest for funksjonshemmede – pizza, dans og utlodning – KC Elverum
Låner/leier ut fritidsutstyr til barn og unge – Sandefjord, Moss, Fredrikstad, Horten m. fl.
Helsedirektoratet har utarbeidet en brosjyre «Hvordan etablere utstyrssentral – Fysisk aktivitet og friluftsliv – IS-1781.
Brosjyren finnes på www.helsedir.no  
Fattige barn i Skien – Skien + Skien Nora

Vanskeligstilte unge ved Frogn Videregående skole – Drøbak

Gurvika – feriested for funksjonshemmede – Divisjon Vestfold

Gurvika  Ups & Downs-arrangement – Divisjon Vestfold