Prosjektarbeid

Prosjektplanlegging

Humanitært arbeid på alle nivå kan med fordel organiseres som prosjekter som inkluderes i de enkelte handlingsplaner – ett- eller flerårige. Dette medfører en klar oppgavefordeling, økonomisk forutsigbarhet og evne til å være fleksibel. Et prosjekt kan ikke forlenges uten at det har blitt evaluert. Hvis det skal forlenges må det inkluderes i neste års handlings- og tiltaksplan.

Fokusering på organisering av prosjektarbeidet i District Norden er noe som har skjedd i de siste årene. Distriktsstyret har hatt saken oppe flere ganger og arbeider med å videreutvikle dette til et hendig redskap for å lage gode, vel gjennomtenkte prosjekter som det hele veien er kontroll med.  I den forbindelse er det utarbeidet et Prosjektskjema til støtte for prosjektplanleggingen.

Det bør fastsettes rapporteringsrutiner for prosjektet, beskrevet i prosjektskjemaet, dersom det ikke er laget faster rutiner for dette fra før. Dette sikrer fornøden kontroll underveis slik at uønskede overraskelser ikke oppstår og gjør det mulig å korrigere fremdriften når det evt. blir nødvendig.

Prosjektplanene med Prosjektskjemaene for de enkelte prosjekter bør vedlegges arbeidsplanene. Prosjektskjema er selve hoveddokumentet i et prosjekt og trekker opp de grunnleggende og styrende rammer. Detaljer og delutredninger forutsettes laget som vedlegg til Prosjektskjemaet.

 

Skjemaer som kan fylles ut på skjermen (Word eller PDF) og lagres:

Åpne og evt. last ned sSkjemaene kan fylles ut på skjermen (Word eller PDF) og lagres.kjema i Word her: Prosjektskjema

Åpne og evt. last ned skjema i pdf  her: Prosjektskjema utfyllbar pdf