Burn Camp P

Kiwanis støtter brannskadde barn

Norsk Forening For Brannskadde (NFFB) arrangerer årlig Burn Camp for mennesker som lever med arr etter brannskader. Om Burn Camp sier de:

Ideen kommer opprinnelig fra Amerika. Sykepleiere, fysioterapeuter og andre som jobbet ved Brannskadeavsnittet (BSA) på Haukeland Universitetssykehus(HUS) tok initiativet. De hospiterte på leirer i Europa både med og uten barn, og jobbet hardt i mange år for å få i gang Burn Camp i Norge. I 2001 klarte de det, og det har siden blitt et årlig arrangement. Økonomisk var de første Burn Camp’ene finansiert av ulike sponsorer som ga større eller mindre summer, og Kiwanis har støttet oss fra 2004. I dag er Kiwanis District Norden hovedsponsor, og vi får noen små gaver fra andre givere. Fram til 2006 lå Burn Camp under BSA sin drift, men under nedskjæringene det året ble alle midler fjernet fra dette prosjektet. NFFB har siden det stått bak tilbudet til landets brannskadede.

Støtten til Burn Camp gis av de enkelte Kiwanisklubber (administreres av KIDN via Humanitærkomiteen), og er regulert gjennom en egen samarbeidsavtale (som ikke er økonomisk bindende)..

Denne avtalen evalueres (eventuelt videreføres) på aktuelle årsmøter, og gjeldende avtale går frem til 31.12.2020 (skal evalueres på Årsmøtet-2020).

Les avtalen her:Samarbeidsavtale_KIDN_BC_2019_2020

 X 

Burn Camp sommerleir 2019 arrangeres i Stavern 23 – 29. juni

Vi er inne i et nytt og spennende år i Kiwanis, også det gjelder våre støtteprosjekter. Kiwanis sponser Burn Camp sommerleir for barn og unge.

Planleggingen er i full gang og sommerleiren går av stabelen i (kommer)

Les mer om årets Burn Camp  her: https://nffb.no/burn-camp/om-burn-camp/

Det er viktig at klubbene så tidlig som mulig setter av midlene de vil gi både til Burn Camp og til Mental Helse Ungdom leirene.

Referat fra tidligere års Burn Camp sommerleir viser at det er et rikholdig program og stort engasjement på leiren.

Se også denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=DQCfuqsLLq4&feature=youtu.be

 

Om noen klubber ønsker informasjon angående sommerleirene, stiller vi gjerne på et Kiwanismøte eller divisjonsmøte.

Med vennlig hilsen

Kenneth Wangen
Kontaktperson Burn Camp

Les mer her: https://kiwanis.no/ressurser/avtaler/burn-camp/