Mental Helse Ungdom P

Kiwanis støtter MHUs sommerleirer

 

Mental Helse ungdom (MHU) har helt siden 2008 arrangert sommerleir for ungdom, og  guvernøkollegiet 2007-08 (Kari Rasmussen, Carl-Erik Thielemann og Alf B. Henriksen) inngikk, vinteren 2008, en intensjonsavtale med MHU om støtte til MHUs sommerleirer. Intensjonsavtalen ble fremlagt på DS 04 2007-08, og det ble vedtatt å inngå en formell samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen er senere forankret i et årsmøtevedtak.

Støtten til sommerleirene gis av de enkelte klubbene (administreres av KIDN via Humanitærkomiteen) og er regulert gjennom samarbeidsavtalen (som ikke er økonomisk bindende).

Avtalen blir evaluert (eventuelt videreført) på aktuelle årsmøter, og gjeldende avtale går frem til 31.12.2019.

Bjerkely Folkehøyskole

Les gjeldende avtale her: Samarbeidsavtalen KIDN -MHU

De første årene ble sommerleirene arrangert på forskjellig steder, men har fra 2010
vært arrangert på Bjerkely Folkehøgskole i Åsnes, Hedmark .

Sommerleiren 2019 arrangeres i uke 29; 16 – 21. juli 2018 – på Bjerkely.

Les om leiren her: Sommerleir 2019

 

Dette er Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom er en medlemsstyrt ungdomsorganisasjon som har fylkes- og lokallag over hele landet. Vi driver med politisk og samfunnsrettet arbeid innen for feltet psykisk helse og baserer mye av vår virksomhet på frivillig arbeid fra medlemmene. Mental Helse Ungdom jobber for å bli en slagkraftig organisasjon som jobber med forebyggende arbeid, frivillig engasjement og kompetansebygging innen for feltet psykisk helse.

Hvert år arrangerer vi i Mental Helse Ungdom sommerleir. Ved økonomisk støtte fra den humanitære organisasjonen Kiwanis, ønsker vi å tilby våre medlemmer en utfordrende og meningsfull sommerferieopplevelse. Gjennom forskjellige verksteder får deltagerne lære noe nytt samtidig som vi har stort fokus på det sosiale. Vi har blant annet hatt både Aikido-(selvforsvar), teatersport-, sirkus- og leiravisverksted.I tillegg til dette har vi hatt besøk av flere intressante foredragsholdere..

Sommerleir 2010 2

Les om MHU og sommerleirene her: www.mentalhelseungdom.no og Sommerleirer