Prøve 2 av program

Tabell for å prøve flere kolonner for å få noen smale

 

Text 1
Text 2
Text3
Text 4