Prøve av program

Kolonne 1

Hansen
Olsen
Pedersen

Kolonne 2

Blå
Gul
Rød

Kolonne 3

Volvo
Ford
Toyota

Kolonne 4

Innerste spor
Midtsporet
Ytterste spor