Konventhåndbok

Konventhåndbok for District Norden

 

Dette er en foreløpig utgave siden et par kapitler enda ikke er skrevet.

Den beskriver arbeidet med å planlegge og gjennomføre de årlige konventene i KIDN. Den er først og fremst ment å være et hjelpemiddel for de lokale prosjektkomiteene og KIDNs Konventkomite. Den er imidlertid også  nyttig for andre; som måtte ønske å informere seg om konventer og hvorledes de arrangeres.

 

Dette er en helt  ny konventhåndbok, og alle andre, eldre utgaver bes makulert.

 

Foreløpig utgave konventhåndbok

 

 

Denne utgaven er sist oppdatert januar 2014