Kvalitetshåndbok

KVALITETSHÅNDBOKA FOR KIDN
Denne håndboka etablerer og beskriver rutiner for administrasjon av KIDN. Prosedyrene i boka utfyller lovene med detaljer om hvordan distriktet skal administreres. Den er mest aktuell for Administrasjonen og medlemmene av Distriktsstyret.

For divisjoner og klubber vises det til Håndbok for tillitsvalgte.

Kvalitetshåndboka KIDN

Boka er nylig revidert, og ny utgave av mars 2017 er nå lagt ut her.