Webredaktører

Brukerhåndbok for webredaktører

 

Håndbok for webredaktører utgave 4 – ajourført 20. feb 2018

Tilleggssider_15a_17a

Til webredaktørene:

Word Press oppdateres veldig ofte. Det innebærer iblant store endringer på en del prosedyrer. Det krever ofte endringer av håndboka.

TIdligere i år ble metode og verktøyer for å legge ut sider på nettsidene endret ganske mye. Etter en tid ble imidlertid den gamle metoden også gyldig. Således er det nå to løsninger på å legge ut sider. Dette gjelder sidene 15  – 17.
For å unngå å skrive om hele boka, herunder endre sidenummereringen, har jeg nå laget tilleggsider til sidene 15 – 17. Disse er nummerert 15a – 17a og er lagt ut under egen lenke – se ovenfor. Jeg anbefaler at man skriver ut disse tre sidene og plasserer dem i boka sammen med de gamle sidene.
Det er opp til brukeren hvilken metode som benyttes, men for de som ikke er helt sikre i faget anbefales de a-nummererte sidene.

Store deler av kapittel IV – Om Bildegallerier er omskrevet og inngår i den oppdaterte utgaven. Det er laget nye sider til side 37 – 45. Det er nå lagt inn andre moduler for bildegalleriene. Disse er både enklere og mer moderne.
De som ønsker å bruke Bildegallerier anbefales å skrive ut disse sidene etter behov og plassere inn i boka.
Også vedleggene 3, 8 og 10 er laget nye og anbefales skrevet ut og satt inn.

Hilse Webmaster