Kiwanisbutikken

KIWANISBUTIKKEN ER IKKE LENGER (fom våren 2014) ET «ORGAN» UNDER KIDN,
MEN ADMINISTRERES AV KC-HORTEN v/Sigurd Berger.

 

Ta kontakt pr tlf: +47 920 36 990

eller pr e-post: kiwanisbutikken@kiwanis.no

 

Bankkonto 7159.05.42649