Kiwanis Junior

KIWANIS JUNIOR-KLUBBER ER KLUBBER SOM IKKE ER FORANKRET I KIs REGELVERK/KLUBBSYSTEM.

DET FINNES IMIDLERTID NOEN FÅ KIWANIS JUNIOR-KLUBBER I KI-EF, OG KI-EF HAR OPPRETTET ET REGLEVERK (RETNINGSLINJER) FOR KIWANIS JUNIOR-KLUBBER.

I DISTRICT NORDEN ER DET FOR TIDEN (1. OKTOBER 2015) KUN EN KIWANIS JUNIOR-KLUBB (I TILKNYTNING TIL KC-KONGSBERG OG NUMEDAL).

PÅ DS 1 2015-16 BLE DET, PÅ BASIS AV NÅVÆRENDE REGELVERK I KI-EF, OPPRETTET FØLGENDE RETNINGSLINJER FOR HVORDAN KIWANIS JUNIOR-KLUBBER SKAL ORGANISERES/FORANKRES I VÅRT DISTRIKT:

KIWANIS JUNIOR – KIDN