Mandater

MANDATER FOR KOMITEER OG ARBEIDSGRUPPER

 

I Kiwanisåret 2018-19 har KIDN 12 komiteer/arbeidsgrupper.

Hver komite/arbeidsgruppe har et eget mandat.

Det er guvernøren i samarbeid med distriktsstyret som utarbeider aktuelle komitemandater, og mandatene evalueres på DS 1 hvert år.

FINANSKOMITE – mandat 2018-19

GUVERNØRKOLLEGIET – mandat 2018-19

HUMANITÆRKOMITE – mandat 2018-19

KIDN PROSJEKTGRUPPE – mandat 2018-19

KIDN RESSURSGRUPPE – mandat 2018-19

KIWANISNYTT-REDAKTØR – mandat 2018-19

KONVENTKOMITE – mandat 208-19

LOVKOMITE – mandat 2018-19

MEDLEMSREGISTERANSVARLIG – mandat 2018-19

PAST GUVERNØRKOMITE – mandat 2018-19

PR OG UTDANNINGSKOORDINATOR – mandat 2018-19

WEBMASTER – mandat 2018-19