Faste e-postadresser

Faste epost-adresser i District Norden

Her er lista over distriktets faste/standard e-postadresser. Alle ledd har fått fast e-postadresse fra juni 2010, senest oppdatert 23. november 2018.

X
I lista er også bruken beskrevet.
Dersom noen skriver feil i adressen foran @kiwanis.no så vil e-posten gå til webmaster som videresender til riktig adressat.
X

E-postleseren som nyttes, «Domeneshop.no/webmail», ligger på serveren hos firma Domeneshop AS.
Dette omtales som webmail (nettpost), og kontoeierne kan nå sine kontoer fra hvilken som helst PC, bare det er en PC med e-postleser tilgjengelig. Trenger bare å huske brukernavn og passord.

Slik kommer du inn på kontoen til klubben (tilsv):
Gå til webmail.domeneshop.no – i boksen som kommer opp skriv inn brukernavn og passord (tilsendt fra webmaster).

Det er viktig at disse inngansverdiene overføres når personell skiftes.
Det anbefales at sekretær og evt. webredaktør er de som administrerer epostkontoen. 

Hva er e-post? – klikk her

Hva er en e-postleser? – klikk her

Hva er en nettleser? – klikk her

Fordelen med e-postoppsettet for brukerne (klubber m. fl.) er at samme adresse kan benyttes fra år til år, uavhengig av hvem som sitter i stillingen. Ordningen gjør også at en unngår å bruke personlige e-postadresser og sikkerheten for den enkelte er dermed større.

For Distriktsstyret, komiteene og diverse tillitspersoner vil omleggingen av videresending gjøres omkring 1. oktober hvert år. Dette utføres av webmaster i samarbeid med de enkelte tillitsvalgte. Automatisk videresending fra webmail til eiernes private e-postkonto legges da inn.

For klubbene vil webmaster legge om adresser for videresending på anmodning fra klubbene selv. Innmelding av endringer bør skje etter konventet, og før 1 oktober slik at alt er på plass ved skifte av tillitsvalgte og kontaktpersoner.