Klubbantall

Utviklingen av antall klubber i KIDN siden starten

Klubbantallets_utvikling_50_år