Sluttårsaker

Årsaker til frafall av medlemmer

 

Grafisk oversikt –

Toves søyler juni 2016

 

Tidligere oversikter:

Toves søyler april 2016

Toves søyler sep 2015

Toves søyler mar 2015

Toves søyler 6 mai 2014

Toves søyler jan 13

 

 

Årsaker til at medlemmer slutter angis også i de månedlige «Memberships» (Medlemsoversikter) som distribueres av Medlemsansvarlig.