Andre utmerkelser

Diverse utmerkelser o. l. innen Kiwanis

KIDN har bare to formelle utmerkelser – Øienmedaljen og Æresprisen – se egne underlenker på denne siden

Kiwanis International har en rekke utmerkelser, på forskjellige områder – se www.kiwanis.org

Hixon-medaljense beskrivelsen her

foundation_hixsonmedallion_shadowboxDette er et alternativ når klubben ønsker å gi et medlem en påskjønnelse for god innsats.

 

 

STIFTELSEN ROGER TOHJES MINNEFOND

Her er historien om Roger Tohjes Minnefond og avviklingen i 2012.
 Tohjediplom web Tohjemedaljen webKiwanis International District Norden og Torshovkorpset var eierne av Stiftelsen
Roger Tohjes Minnefond.
 I hh. til  stiftelsens statutter og avtale inngått med eierne skulle det foretas en styrt avvikling av fondet i året 2012.
 I 2012 kunne styret meddele: «Vi vil med dette melde at vi idag (12. sep 2012) har mottatt bekreftelse fra Stiftelsestilsynet
 om at fondet ble formelt slettet fra Stiftelsesregisteret 10.september 2012. I brevet fra Stiftelsestilsynet bekreftes at 
  avviklingsprossessen er gjennomført etter kravene i Stiftelsesloven. Vi har også fått bekreftet at fondet er slettet fra
 Legathåndboken.»
Fondet ble opprettet i 1987 for å bevare minnet om Roger Tohje, og i takknemlighet for det verdifulle arbeidet han utrettet i Kiwanis, for elevene på Torshov skole og for det arbeidet han gjorde i forbindelse med opprettelsen og driften av Torshovkorpset fram til sin død i 1987.

Det ble tilsammen betalt ut kr. 1.150.000 som støtte fra fondet. Styret i Roger Tohjes Minnefond menterat fondet hadde gitt betydelig støtte til målgruppene, og at målsettingen med opprettelsen av fondet fullt ut ble nådd.

«Styret takker for hyggelig og inspirerende samarbeid med eierne opp gjennom alle år. Spesielt er vi takknemlige for at Kiwanis District Norden har gitt fondet mulighet til å bevare minnet etter Roger Tohje internt i organisasjonen, ved å legge til rette for at utdelingene fra fondet har vært lagt til åpningen av de årlige konventene i District Norden.»
Undertegnet av styreleder Falk Bakke.


Tohjes ærespris alle utdelinger